Co nabízíme

Ve školním roce 2020/2021 nadále  pracujeme podle nové koncepce. Vytvořily jsme školní program s názvem "PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKEM MEDOVNÍČKEM", z něhož vycházíme při přípravě třídního programu. Školní program vychází z cílů a pěti oblastí Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.
 

 • DÍTĚ A JEHO TĚLO
 • DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
 • DÍTĚ A SPOLEČNOST
 • DÍTĚ A SVĚT
 • DÍTĚ A TEN DRUHÝ


Tyto oblasti se vzájemně prolínají,prostupují,podmiňují, navazují na sebe a někdy se i částečně překrývají.
Naším cílem je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Důraz klademe na poznávání a ochranu životního prostředí, při své práci často vycházíme z námětníku EKOLOGICKÁ VÝCHOVA NEJMENŠÍCH A MALÝCH a EKOLOGICKÁ VÝCHOVA V MŠ.

Hlavní cíle našeho programu:

 

 • psychická,fyzická a sociální samostatnost
 • výchova člověka schopného mezilidských vztahů, člověka odpovědného, zdravého a spokojeného
 • výchova všestranně rozvinutého jedince, tj. osobnosti
 • respektování jedinečnosti každého dítěte

Realizace programu vychází z přesvědčení, že přirozeností dítěte je zvídavost, proto většinu poznatků a dovedností získávají přirozenou cestou, tzn. hrou a nápodobou, ostatní pak cíleně/prostřednictvím řízených činností zařazených v režimu MŠ.

Program sestává z pěti základních témat - vždy jedno téma na dva měsíce. Většinou se vztahují k roční době nebo jinak souvisí s právě probíhajícím obdobím v roce.

 

 • řízené činnosti realizujeme na základě ochoty dítěte zúčastnit se na základě jeho vlastní aktivity - těžiště práce učitelky - dobrá znalost dětí
 • forma práce s dětmi je především skupinová - poznávat všemi smysly, na základě interakce s okolím
 • co nejvíce poznatků získávají děti hlavně praktickou činností na základě přímých zážitků dítěte, vycházející z jeho samostatné činnosti, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat
   

 

Kontakt

Mateřská škola Blansko, Těchov 124 Těchov 124
Blansko
678 01
516 412 335 ms_techov@blansko.cz