Poslání MŠ

Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a tím je připravit pro školu, pro život a pro další vzdělávání s přihlédnutím na jedinečnost každého dítěte.

 

Dlouhodobé specifické cíle

  1. Pozorovat, prověřovat a obohacovat vědomosti dětí o přírodě, o jejích jevech a zákonech, vést děti k ochraně životního prostředí a to tak, aby věděly, že všechno v přírodě má svůj řád, návaznost, své místo, jak udržovat naši přírodu nejen čistou, zdravou, ale i krásnou a neponičenou.
  2. Hrou s různorodým výtvarným a přírodním materiálem rozvíjet fantazii a vytrvalost při zpracování námětu, manuální dovednost, zručnost, obratnost při zacházení s materiálem, navazovat spokojenost a radost z hotového díla.

        ŠVP - ,,PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKEM MEDOVNÍČKEM"

Kontakt

Mateřská škola Blansko, Těchov 124 Těchov 124
Blansko
678 01
516 412 335 ms_techov@blansko.cz